14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 BBR-data eller sammenstillede data som er nævnt i bilag 2 kan for en flerhed af ejen­domme rekvireres hos en datadistributør eller fra andre parter uden indgåelse af slutbru­gerkontrakt.

•••

Stk. 2 Data erhvervet efter bestemmelsen i stk. 1 må videregives og offentliggøres under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.

•••
profile photo
Profilside