14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssigt eller andet lov­ligt grundlag ønsker at videregive BBR-data eller andre oplysninger om fast ejendom, der indgår i OIS, kan etablere sig som datadistributører efter indgåelse af en kontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen om vilkårene for videregivelse af de pågældende data.

•••

Stk. 2 Ved databehandling skal datadistributørerne logge al trafik såvel ind- som ud­gående.

•••

Stk. 3 Forinden videregivelse af data, der ikke er omfattet af bilag 2, skal data­distributøren indgå en slutbrugerkontrakt med rekvirenten om vilkårene for leve­ringen.

•••

Stk. 4 Det påhviler datadistributørerne at iagttage, at reglerne i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring følges, inden videregivelse til rekviren­ter finder sted.

•••
profile photo
Profilside