Bekendtgørelse om vejmyndighedernes parkeringskontrol § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1659 af 18. december 2018

§ 5

Kommunale vejmyndigheder som udfører parkeringskontrol, jf. § 1, stk. 1, indsender hvert år inden 1. april en opgørelse til Vejdirektoratet over antallet af pålagte afgifter i det foregående år.

Stk. 2 Den opgørelse, der er nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om:

  • 1) Det samlede antal pålagte afgifter.

  • 2) Antallet af afgifter, der er fremført indsigelser mod.

  • 3) Antallet af afgifter, der er frafaldet af vejmyndigheden som følge af fremførte indsigelser.

  • 4) Antallet af afgifter, der er sendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.