14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vejledning af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 467 af 26. September 1978. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Politiet drager omsorg for, at sigtedes begæring om forsvarerbeskikkelse indbringes for retten.

•••

Stk. 2 Såfremt en sigtet, der er anholdt, begærer forsvarer beskikket og ikke ønsker at udtale sig uden forsvarerens tilstedeværelse, kan politiet, hvis afhøringen ikke findes at kunne udsættes, tilkalde en af de i retsplejelovens § 733, stk. 1, nævnte advokater. Den tilkaldte advokat varetager hvervet som forsvarer, indtil spørgsmålet om beskikkelse er afgjort af retten.

•••
profile photo
Profilside