14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 121 af 08. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 129, stk. 1, i lov om offentlige veje og § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje.

•••

Stk. 2 Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 40, § 87, stk. 3, § 90, stk. 2, og § 95, stk. 1, 3 og 4, i færdselsloven.

•••

Stk. 3 Dispensation fra forskrifter fastsat i medfør af § 40 i færdselsloven kan meddeles efter forhandling med Justitsministeriet.

•••

Stk. 4 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

•••
profile photo
Profilside