14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 121 af 08. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Vejdirektoratet afgør klager i medfør af:

•••

Stk. 2 Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

•••

Stk. 3 Afgørelse af klager, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er part i sagen, afgøres ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne klager indgives direkte til Transport- og Bygningsministeriet.

•••
profile photo
Profilside