14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 121 af 08. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Vejdirektoratet forbereder sager om tidsmæssigt begrænsede forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger efter færdselslovens § 92 d, stk. 1.

•••

Stk. 2 Anmodning om tilladelse i henhold til stk. 1, indgives til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forelægger efter høring af politiet sagen for transport- og bygningsministeren til afgørelse.

•••

Stk. 3 Afgørelse af sager, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er ansøger, forberedes ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne ansøgninger indgiver Vejdirektoratet til Transport- og Bygningsministeriet.

•••
profile photo
Profilside