Bekendtgørelse om vejafmærkning § 33

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om vejafmærkning er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 425 af 13. april 2023

F. Vejvisere på almindelige veje og stier
§ 33

Vejvisere har hvid bund, rød tekst og rød ramme, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2 Vejvisere til mål ad motorvej har grøn bund, hvid tekst og hvid ramme.

Stk. 3 Vejvisere til parkering har blå bund, hvidt P-symbol og hvid tekst.

Stk. 4 Vejvisere til terminalmål eller kommercielle attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, virksomheder og lignende har hvid bund, blå tekst og blå ramme.

Stk. 5 Stivejvisere har blå bund, hvidt symbol og hvid tekst, jf. dog §§ 43 og 44.

Stk. 6 Vejvisere kan erstattes af eller suppleres med portalorienteringstavler, jf. § 36.