Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Fremme af europæiske programmer
§ 9

De regionale TV 2-virksomheder skal tilstræbe:

  • 1) At over halvdelen af den sendetid i fjernsyn, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer, jf. bilag 1.

  • 2) At 10 pct. af den sendetid i fjernsyn, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af fjernsynsforetagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres produktion.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder skal efter anmodning indsende oplysninger om overholdelsen af stk. 1 til Radio- og tv-nævnet.