Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 7

De regionale TV 2-virksomheder skal på en tydelig og neutral måde informere om aldersgrænser, der er fastsat efter de regler, der er nævnt i § 6.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheder skal som minimum oplyse om aldersmærkningen på følgende måder:

  • 1) De regionale TV 2-virksomheder skal sikre, at der for fjernsynsvirksomhed informeres mundtligt om aldersgrænsen før programmet starter eller ved tydelig mærkning af programmet med aldersgrænsen under hele sendetiden eller som minimum de første fem minutter af sendetiden, jf. dog stk. 4. De regionale TV 2-virksomheder skal desuden gøre aldersgrænsen tilgængelig i egne programoversigter.

  • 2) De regionale TV 2-virksomheder skal ved udbud af on demand audiovisuelle medietjenester informere om aldersgrænser i præsentation og omtale af de udbudte programmer.

Stk. 3 Medierådet for Børn og Unge fastsætter i dialog med de regionale TV 2-virksomheder og andre udbydere af fjernsynsvirksomhed og on demand audiovisuelle medietjenester m.fl. vejledende retningslinjer for mærkning af programmerne med aldersgrænserne.

Stk. 4 Oplysning om aldersmærkning for udsendelse af programmer på fjernsyn efter reglerne i stk. 2, nr. 1, 1. pkt., gælder ikke for programmer, som vurderes at være for alle.