Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 6

De regionale TV 2-virksomheder er ansvarlige for at aldersvurdere programmer efter regler fastsat i medfør af lov om film og skal aldersmærke programmer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kravet om aldersvurdering og aldersmærkning i henhold til stk. 1 gælder ikke for følgende programtyper:

  • 1) Nyheds- og aktualitetsprogrammer.

  • 2) Undervisnings- og forskningsprogrammer.

  • 3) Informationsprogrammer om ideel, politisk eller religiøs virksomhed.

  • 4) Musikprogrammer.

  • 5) Idrætsprogrammer.

  • 6) Hobby-, instruktions- og fritidsprogrammer.

  • 7) Direkte udsendelser.

  • 8) Foromtale af programmer.