Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 3

De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed skal udøves efter de i § 10 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. nævnte principper, jf. lovens § 31, stk. 1.

Stk. 2 De regionale TV 2-virksomheders udfyldelse af public service-forpligtelserne fastsættes i en public service-kontrakt mellem kulturministeren og hver enkelt virksomhed, jf. lovens § 31, stk. 4.

Stk. 3 De enkelte regionale TV 2-virksomheder skal årligt udarbejde en redegørelse om opfyldelsen af public service-kontrakten, jf. lovens § 31, stk. 5.