Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 27c

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 27c

Kulturministeriet kan indgå aftaler med de regionale TV 2-virksomheder om de nærmere vilkår for udbetalingen af momskompensationen.