Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder Kapitel 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1613 af 18. december 2018 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder ophæves.

Stk. 3 Reglerne om aldersmærkning af programmer, jf. §§ 6 og 7, finder alene anvendelse på programmer, hvorom der er indgået eller forlænget aftale om produktion heraf efter den 1. september 2020 eller indkøb af sådanne programmer efter den 1. september 2020.