14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger

Bekendtgørelse nr. 641 af 30. maj 2018

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger

I medfør af § 3 b, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 447 af 21. marts 2015, som ændret ved lov nr. 555 af 29. maj 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen gælder for andelsboligforeninger stiftet den 1. juli 2018 eller senere.

§2 Procedure
Senest ved stiftelsen af en andelsboligforening skal der foreligge en vedligeholdelsesplan for planlagt periodisk vedligehold af ejendommen. Planen, der skal dække en periode på mindst 15 år, skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, jf. § 5.

Stk. 2 Bestyrelsen i en andelsboligforening skal revidere og opdatere vedligeholdelsesplanen mindst hvert femte år, dels i forhold til de arbejder, der indgår i den gældende plan, og dels i forhold til yderligere arbejder, som forfalder inden for en periode på 15 år.

Stk. 3 Bestyrelsen skal efter anmodning herom give andelshaverne adgang til at gøre sig bekendt med vedligeholdelsesplanen.

Stk. 4 Lejere i andelsboligforeningens ejendom har samme adgang til at gøre sig bekendt med vedligeholdelsesplanen som andelshaverne.

Kapitel 2

Vedligeholdelsesplanen

§3 Vedligeholdelsesplanen har til formål at sikre, at bygningen og dennes tekniske installationer til stadighed er i forsvarlig stand.

§4 Vedligeholdelsesplanen skal omfatte planlagt, periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser, det vil sige forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

Stk. 2 Vedligeholdelsesplanen omfatter ikke afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som udføres akut eller løbende, når der konstateres svigt eller skader på dele af bygningen og dens installationer.

§5 I vedligeholdelsesplanen angives:

 • 1) Større vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige for, at ejendommen er i forsvarlig stand.

 • 2) Tidspunkter for vedligeholdelsesarbejdernes udførelse.

 • 3) Et overslag over de udgifter, der er nødvendige for at efterleve planen.

Stk. 2 Vedligeholdelsesplanen omfatter som minimum vurdering af følgende bygningsdele:

 • 1) Tagværk.

 • 2) Kælder/fundamenter.

 • 3) Facader/sokkel.

 • 4) Vinduer.

 • 5) Udvendige døre.

 • 6) Trapper.

 • 7) Porte/gennemgange.

 • 8) Etageadskillelser.

 • 9) Varmeinstallation.

 • 10) Afløbsinstallation.

 • 11) Kloakinstallation.

 • 12) Vandinstallation.

 • 13) Gasinstallation.

 • 14) Ventilation.

 • 15) Elinstallation.

 • 16) Udearealer.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

profile photo
Profilside