14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vederlag og udlæg til skifteværger § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 110 af 28. januar 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Indtægten efter § 5, stk. 1, udgør summen af

•••

Stk. 2 Ved beregningen efter stk. 1 anvendes de indkomster, der fremgår af seneste årsopgørelse. Hvis summen af kapitalindkomsten og aktieindkomsten er negativ, ses der bort fra den.

•••

Stk. 3 Afviger de aktuelle indtægtsforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægten efter stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indtægtsforhold til grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort nogen indtægt.

•••

Stk. 4 Formuen efter § 5, stk. 2, opgøres ved boets afslutning som summen af den samlede nettoarv til den, der er under skifteværgemål, og dennes formue i øvrigt.

•••
profile photo
Profilside