14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om varmeisolering af ejerlejligheder § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 432 af 18. October 1979. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ydervægge, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum, samt skillevægge, der begrænser de nævnte rum mod sædvanligt kolde rum, skal være udført således, at transmissionstallet k ikke overstiger følgende tal:

Ydervægge med vægt over 100 kg/m2 1,00 (0,85)

Ydervægge af teglsten i bygninger med mere end 2 etager 1,30 (1,10)

Ydervægge med vægt under 100 kg/m2 0,60 (0,50)

Skillevægge mod tagrum som ydervægge

Skillevægge mod sædvanligt uopvarmede rum 2,00 (1,70)


•••

Stk. 2 Gulve, etageadskillelser, lofter og tage, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum mod det fri eller jord eller mod sædvanligt kolde rum, skal være udført således, at transmissionstallet k ikke overstiger følgende tal:

Gulve over ventilerede kryberum 0,60 (0,50)

Etageadskillelser over det fri (portrum og lign.) 0,45 (0,40)

Etageadskillelser mod sædvanligt uopvarmede rum 0,60 (0,50)

Etageadskillelser mod delvis opvarmede rum

(kælderrum med fritliggende varmerør) 0,80 (0,70)

Lofts- og tagkonstruktioner, der begrænser

opvarmede rum 0,45 (0,40)


•••

Stk. 3 Vinduer, glaspartier, altandøre og lignende, der begrænser beboelsesrum, køkkener og birum, skal have termoruder, koblede vinduer, forsatsvinduer eller på anden måde være forsynet med to glaslag med mindst 6 mm glasafstand. Kravene gælder ikke for ventilationsruder og lign., hvis areal er mindre end 500 cm2.

•••
profile photo
Profilside