14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 470 af 26. April 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Med hensyn til sagens behandling finder §§ 7-9, §§ 11 og 12 og § 15, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. I sager, hvor bortledningen m.v. antages at udgøre mere end 6.000 m3 årligt, finder endvidere § 10, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 16, stk. 1, nr. 8

profile photo
Profilside