Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019

§ 19

Når en ansøgning om en korttidstilladelse er modtaget af kommunalbestyrelsen, sammenholdes den med vandforsyningsplanen, jf. vandforsyningslovens §§ 14 og 14 a, planen for råstofindvinding, jf. råstoflovens § 5 a samt med vandområdeplanen, jf. lov om vandplanlægning § 26. Kommunalbestyrelsen kan indhente yderligere oplysninger gennem ansøgeren eller på anden måde.