14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 I forbindelse med udstedelsen af et pålæg efter lovens § 14, stk. 3, kan Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning dispensere fra bestemmelserne i §§ 4 og 5, således at alene de, der berøres af ændringen, skal underrettes om forslaget, og at fristen for indsigelser kan nedsættes til 3 uger.

•••

Stk. 2 Dispensation efter stk. 1, kan ikke påklages.

•••
profile photo
Profilside