Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016

§ 7

§§ 4-6 finder tilsvarende anvendelse på delplaner og på ændringer og tillæg til vedtagne vandforsyningsplaner, jf. dog § 7, stk. 2 og § 8.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser mod forslag til mindre ændringer og forslag til mindre tillæg til allerede vedtagne vandforsyningsplaner. I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen målrette høringen til alene at omfatte direkte berørte personer, berørte almene og ikke-almene vandforsyninger , interesserede organisationer og interesserede myndigheder.