Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016

§ 5

Efter indsigelsesfristens udløb forhandler kommunalbestyrelsen i fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v., som har været inddraget i sagsbehandlingen, og tager stilling til, om forslaget skal ændres som følge af indkomne indsigelser eller andre forhold. Kommunalbestyrelsen vedtager derefter vandforsyningsplanen.