Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016

Myndighed
§ 1

Vandforsyningsplanlægningen forestås af kommunalbestyrelsen efter reglerne i lovens §§ 14 og 14 a og reglerne i denne bekendtgørelse.