14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værgemål § 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om værgemål og bygger på bekendtgørelse nr. 1444 af 13. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Forfaldne renter udbetales til værgen på begæring indtil 12 måneder efter forfaldstid, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at renter kun delvis kan udbetales, hvis den samlede indtægt må antages åbenbart at overstige, hvad der er nødvendigt til dækning af behovene hos den, der er under værgemål. Forvaltningsafdelingen kan bestemme, at værgen skal fremlægge budget over forbrug af indtægter.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelse for tort tilkendt en person under værgemål.

•••
profile photo
Profilside