14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værgemål § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om værgemål og bygger på bekendtgørelse nr. 1444 af 13. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Værgen skal i øvrigt have Familieretshusets godkendelse til enhver usædvanlig disposition.

•••

Stk. 2 Værgen kan dog indgå forlig uden Familieretshusets godkendelse, hvis

  • 1) forliget er indgået under en retssag, og

  • 2) det af retsbogen fremgår, at forliget svarer til rettens forslag, eller at retten i øvrigt anser forliget for at være i den pågældendes interesse.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for forlig, der indgås for Tvistighedsnævnet, jf. lov om erhvervsuddannelser.

•••
profile photo
Profilside