Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 917 af 25. juni 2017

§ 8

En virksomhed, der udfører kundeordrer, skal en gang om året for hver kategori af finansielle instrumenter offentliggøre en oversigt over de fem mest anvendte handelssteder set i forhold til handelsvolumen i det foregående år med oplysninger om kvaliteten af de udførte ordrer.