14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Ungdomskort § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om ungdomskort og bygger på bekendtgørelse nr. 944 af 28. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 De kortudstedende trafikvirksomheder
De kortudstedende trafikvirksomheder skal levere dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over deres månedlige salg af kort senest den 15. i den følgende måned. Dokumentationen skal opfylde krav om form og indhold, som fastsættes nærmere af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

•••

Stk. 2 De kortudstedende trafikvirksomheder modtager kvartalsvis refusion af det beløb, som de har ydet i rabat til Ungdomskort på baggrund af indberetninger til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om brug af ordningen.

•••
profile photo
Profilside