14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Ungdomskort § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om ungdomskort og bygger på bekendtgørelse nr. 944 af 28. juni 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kortindehavers rettigheder
Ungdomskortet giver følgende rettigheder for indehaveren:

  • 1) Befordring med bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik i alle takstzoner i det takstområde, hvor kortets indehaver har bopæl ifølge CPR, jf. dog § 2, stk. 2. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 2) Befordring med bus, tog, metro og letbane i den offentlige servicetrafik på de vilkår om rejsestrækning, periode med ret til rabat og mulighed for kontantrabat, der følger af §§ 6 og 8 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., og regler fastsat i medfør heraf. Dette gælder tillige vilkår, der følger af § 3, stk. 1-3 i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. dog § 2, stk. 2.

  • 3) Befordring med al offentlig servicetrafik med bus, tog, metro og letbane på børnetakst i alle øvrige takstområder i Danmark end det takstområde, hvor den pågældende har bopæl ifølge CPR, jf. dog § 2, stk. 2. Kortet giver endvidere adgang til bus- og privatbanetransport mellem takstområder på børnetakst. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 4) Befordring mellem takstområder på de strækninger, hvor der udføres offentlig servicetrafik på kontrakt med staten til ungdomsbillet-takst. Takstområderne fremgår af bilag 1.

  • 5) I det omfang at der kan udstedes et grænseoverskridende periodekort mellem bolig og uddannelsessted, er personer, der studerer i Danmark og som bor i Øresundsregionen1) eller Flensborg, omfattet af Ungdomskortordningen, dog med undtagelse af § 3, nr. 1.

•••
profile photo
Profilside