14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 859 af 03. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kloakområdet
Følgende arbejder inden for eget spildevandsforsyningsområde, som personale ansat i et vandselskab og personale ansat i et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, eller personale ansat hos den, der er ansvarlig for en hovedkloak, naturligt udfører som led i virksomhedens arbejde som ansvarlig for hovedkloakken, er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmestervirksomhed:

  • 1) Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledning frem til skel eller umiddelbart ved skel.

  • 2) Arbejder ved afløbsinstallationer på privat grund i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig ved at bringe ledninger og anlæg i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar risiko for forurening eller skader på ledningsanlægget.

•••
profile photo
Profilside