14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 859 af 03. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Det påhviler gasleverandøren, vandforsyningsvirksomheden, vandselskabet eller serviceselskabet, jf. §§ 1-2, at sikre, at de ansatte personer er fagligt kompetente til at udføre de konkrete opgaver og får den fornødne instruktion.

•••
profile photo
Profilside