Bekendtgørelse om undtagelse fra journaliseringspligten i sager om politiets videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1587 af 19. december 2013

§ 1

Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 er ophævet. Du kan se den gældende bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) her. Politiet kan undlade at foretage journalisering i sager om videregivelse af oplysninger og udstedelse af straffeattester, børneattester samt fuldstændige udskrifter efter §§ 11, 21-29 a, 33, 34 og 36 i bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1326 af 27. november 2013.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.