Bekendtgørelse om undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2010

I medfør af § 33 a, stk. 3-5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Tekniske specifikationer, som der henvises til i regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1 og 2, og § 70, stk. 4 og 5, kan efter en konkret vurdering foretaget af Beredskabsstyrelsen undtages fra indførelse i Lovtidende. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Stk. 2 Ved tekniske specifikationer, jf. stk. 1, forstås danske, europæiske eller internationale standarder, guidelines, normer, klassificeringer, anvisninger, vejledninger, retningslinjer eller tekniske definitioner m.v.

Stk. 3 De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan i stedet gennemses hos Beredskabsstyrelsen eller købes hos den pågældende udsteder.

Stk. 4 De tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2010.