Bekendtgørelse om undtagelse af visse selskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 492 af 20. maj 2014

§ 1

Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på følgende selskaber:

  • 1) Bioneer A/S.

  • 2) Dansk Fundamental Metrologi A/S.

  • 3) Dianova A/S.

  • 4) Forskningsinnovation A/S.

  • 5) ITU Business Development A/S.

  • 6) Pre-Seed Innovation A/S.

  • 7) Science Ventures Denmark A/S.

  • 8) Scion DTU A/S.

§ 2

Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på innovative iværksættere, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere, hvor godkendte innovationsmiljøer på statens vegne har ydet medfinansiering, jf. lov om teknologi og innovation.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1566 af 16. december 2013 om undtagelse af visse selskaber på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område fra lov om offentlighed i forvaltningen ophæves.