Bekendtgørelse om undtagelse af udgifter til håndtering af COVID-19 fra udgiftslofterne i 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2101 af 18. december 2020

I medfør af § 12 i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Uanset §§ 9-11 i budgetloven omfatter udgiftslofterne ikke udgifter direkte målrettet indsatsen vedrørende COVID-19, herunder udgifter til økonomiske kompensationsordninger, myndighedsindsatser og efterregulering af udbetalt kompensation i 2020, som optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 uden modgående finansiering. Disse udgifter vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 under en særskilt kategori 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.

§ 2

Uanset §§ 9-11 i budgetloven omfatter udgiftslofterne ikke udgifter, der afholdes af eller overføres fra følgende konti på finansloven for 2021:

 • 1) § 07.15.08.80. Kapitalindskud til rekapitalisering.

 • 2) § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.

 • 3) § 11.11.78. Reserve til indkøb af værnemidler mv.

 • 4) § 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine.

 • 5) § 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19).

 • 6) § 16.11.01.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 7) § 16.11.11.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 8) § 16.11.12.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 9) § 16.11.17.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 10) § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 11) § 17.21.01.60. Test for covid-19 mv.

 • 12) § 17.38.11.35. Suspendering af arbejdsgiverperioden.

 • 13) § 20.72.01.50. Efterregulering af særtilskud til udbydere af AMU sfa. covid-19.

 • 14) § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.

 • 15) § 24.32.01.25. Udgifter vedr. håndtering af COVID-19 hos mink.

 • 16) § 28.52.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af Covid-19.

 • 17) § 28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af Covid-19.

 • 18) § 35.11.46. Reserve til forlængelse af kompensationsordninger.

Stk. 2 Udgifter, der overføres fra de i stk. 1 nævnte konti vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 under en særskilt kategori 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.

§ 3

Uanset §§ 9-11 i budgetloven omfatter udgiftslofterne ikke udgifter i kommuner og regioner, der afholdes på baggrund af statslige tilskud, som er omfattet af § 1 og § 2.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2020.