14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om undtagelse af udgifter til håndtering af COVID-19 fra udgiftslofterne i 2021

Bekendtgørelse nr. 2101 af 18. december 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om undtagelse af udgifter til håndtering af COVID-19 fra udgiftslofterne i 2021

I medfør af § 12 i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Uanset §§ 9-11 i budgetloven omfatter udgiftslofterne ikke udgifter direkte målrettet indsatsen vedrørende COVID-19, herunder udgifter til økonomiske kompensationsordninger, myndighedsindsatser og efterregulering af udbetalt kompensation i 2020, som optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 uden modgående finansiering. Disse udgifter vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 under en særskilt kategori 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.

§2 Uanset §§ 9-11 i budgetloven omfatter udgiftslofterne ikke udgifter, der afholdes af eller overføres fra følgende konti på finansloven for 2021:

 • 1) § 07.15.08.80. Kapitalindskud til rekapitalisering.

 • 2) § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.

 • 3) § 11.11.78. Reserve til indkøb af værnemidler mv.

 • 4) § 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine.

 • 5) § 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19).

 • 6) § 16.11.01.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 7) § 16.11.11.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 8) § 16.11.12.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 9) § 16.11.17.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 10) § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede udgifter 2021.

 • 11) § 17.21.01.60. Test for covid-19 mv.

 • 12) § 17.38.11.35. Suspendering af arbejdsgiverperioden.

 • 13) § 20.72.01.50. Efterregulering af særtilskud til udbydere af AMU sfa. covid-19.

 • 14) § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.

 • 15) § 24.32.01.25. Udgifter vedr. håndtering af COVID-19 hos mink.

 • 16) § 28.52.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af Covid-19.

 • 17) § 28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af Covid-19.

 • 18) § 35.11.46. Reserve til forlængelse af kompensationsordninger.

Stk. 2 Udgifter, der overføres fra de i stk. 1 nævnte konti vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 under en særskilt kategori 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.

§3 Uanset §§ 9-11 i budgetloven omfatter udgiftslofterne ikke udgifter i kommuner og regioner, der afholdes på baggrund af statslige tilskud, som er omfattet af § 1 og § 2.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2020.

profile photo
Profilside