Bekendtgørelse om undtagelse af udgifter til erstatning for aflivede mink som følge af COVID-19 fra delloft for driftsudgifter

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 701 af 20. april 2021

I medfør af § 12 i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Uanset § 9, stk. 2, i budgetloven omfatter det statslige delloft for driftsudgifter ikke udgifter vedrørende erstatning for aflivede mink som følge af COVID-19, der i finansåret 2020 er afholdt under hovedkontoen § 24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger mm.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for finansåret 2020.