Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 792 af 22. juni 2015

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1067 af 15. december 1994 om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom ophæves.