Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 792 af 22. juni 2015

§ 1

Følgende bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v. gælder ikke ved salg af statens faste ejendom, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsmægler: § 19, stk. 3, § 37, stk. 1, nr. 3 og 4, §§ 39-40 og § 41, stk. 2.