Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 792 af 22. juni 2015

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Følgende bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v. gælder ikke ved salg af statens faste ejendom, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsmægler: § 19, stk. 3, § 37, stk. 1, nr. 3 og 4, §§ 39-40 og § 41, stk. 2.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1067 af 15. december 1994 om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom ophæves.