Bekendtgørelse om undtagelse af Lindø Port of Odense A/S fra lov om offentlighed i forvaltningen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 79 af 21. januar 2021

§ 1

Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på dokumenter, der er indgået til eller oprettet af Lindø Port of Odense A/S, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Undtagelsen fra lov om offentlighed i forvaltningen omfatter ikke dokumenter, der er indgået til eller oprettet af den kommunale selvstyrehavn Odense Havn.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Anmodninger om aktindsigt, der er indgivet til Lindø Port of Odense A/S før bekendtgørelsens ikrafttræden, i selskabets dokumenter afgøres efter lov om offentlighed i forvaltningen.