Bekendtgørelse om undladelse af at give klagevejledning i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 841 af 06. juli 2011

§ 1

Politiet og anklagemyndigheden kan undlade at give klagevejledning efter forvaltningslovens § 25, stk. 1, i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2011.