Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 764 af 29. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 930 af 21. juni 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori D1/E skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E), der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1304 af 27. november 2017 om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) ophæves.

Stk. 3 Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 1. juli 2020, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af december 2020.