14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 803 af 28. June 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Underretningen sker til den kommune, hvor sigtede bor. Er bopælskommunen ikke oplyst, eller kan der på grund af afstanden ikke gives møde herfra, underrettes den stedlige kommune.

•••

Stk. 2 Hvis den i § 1 nævnte underretning ikke er sket skriftligt, skal der efterfølgende tillige ske skriftlig underretning af kommunen.

•••
profile photo
Profilside