14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1004 af 26. October 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kommunalbestyrelsens redegørelse efter § 2, stk. 1, skal omfatte følgende:

 • 1) en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på det sociale område, opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

 • 2) en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

 • 3) en vurdering af udviklingen, som beskrevet i nr. 1 og 2, sammenholdt med kommunalbestyrelsens overordnede politiske målsætninger for områderne,

 • 4) en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet og mellem kommunalbestyrelserne indbyrdes, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

 • 5) en beskrivelse af og dokumentation for særlige, lokale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

 • 6) en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

 • 7) en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens redegørelse efter § 2, stk. 1, på det sociale område, skal endvidere omfatte følgende:

 • 1) kommunalbestyrelsens overvejelser og beslutninger om at overtage og drive tilbud beliggende i kommunen, og

 • 2) kommunalbestyrelsens politisk fastsatte målsætninger for udvikling og forsyning med tilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, herunder oplysninger om kommunens forventede og faktiske brug af pladser i egne og andre kommuners tilbud.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens redegørelse efter § 2, stk. 1, på specialundervisningsområdet skal endvidere omfatte følgende:

 • 1) de politisk fastsatte målsætninger for specialundervisningsområdet, herunder principper for kommunens brug af eller samarbejde med pædagogisk-psykologisk rådgivning i andre kommuner, region eller VISO,

 • 2) oplysninger om forventet og faktisk brug af pladser i andre kommuners undervisningstilbud, herunder en vurdering af udviklingen og forsyningen på området, og

 • 3) oplysninger om deltagerantal, indhold og omfang af kommunens eller regionens ungdomstilbud efter lov om specialundervisning for voksne.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelser, der indgår i et forpligtende samarbejde, skal i deres redegørelser beskrive og vurdere det forpligtende samarbejde i henhold til § 1, stk. 2, nr. 4 og 5, i lov om forpligtende samarbejde.

•••

Stk. 5 Regionsrådets redegørelse efter § 2, stk. 1, skal omfatte følgende:

 • 1) en sammenfattende beskrivelse og vurdering af udviklingen i regionens forsyningspligt i forhold til kommunerne, opdelt i forhold til målgrupperne på det sociale område,

 • 2) en sammenfattende beskrivelse af udviklingen på specialundervisningsområdet for så vidt angår specialpædagogisk bistand til småbørn, specialundervisning efter folkeskoleloven og specialundervisning for voksne,

 • 3) en beskrivelse og vurdering af samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, herunder eventuelle problemstillinger i forbindelse med indgåelse af den årlige rammeaftale,

 • 4) en beskrivelse af og dokumentation for særlige regionale forhold i forbindelse med kommunalreformen,

 • 5) en beskrivelse af problemstillinger, der er relateret til kommunalreformen og eventuelle forslag til løsninger, og

 • 6) en beskrivelse af samarbejdet med VISO, hvilke ydelser der gøres brug af, samt i hvilket omfang.

•••
profile photo
Profilside