14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19  - ophæves den 1. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 608 af 12. maj 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19

I medfør af § 21, stk. 9, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 575 af 5. maj 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. oktober 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Slutlånstiden efter lovens § 21, stk. 5, kan udvides med yderligere 3 måneder til i alt højst 30 måneder, og for uddannelsessøgende med udvidet støttetid efter § 17, stk. 2, til i alt højst 18 måneder, når den uddannelsessøgende senest for august 2020 har brugt alle de måneder med slutlån eller stipendium, der kan gives til uddannelsen, jf. lovens § 21, stk. 5, nr. 1 og 2.

§2 I den udvidede slutlånstid efter § 1 og lovens § 21, stk. 5, fratrækkes måneder med slutlån eller stipendium i perioden fra marts til august 2020.

§3 Uddannelsessøgende, der har fået udvidet slutlånstiden efter § 1 og lovens § 21, stk. 5, nr. 2, kan efter ansøgning få udbetalt slutlån i op til 6 måneder forud for den periode, der fremgår af lovens § 21, stk. 1.

§4 Ansøgning om udvidelse af slutlånstiden efter § 1 og lovens § 21, stk. 5, og om tildeling af slutlån fra den udvidede slutlånstid skal være modtaget på uddannelsesinstitutionen senest den 31. oktober 2020.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

profile photo
Profilside