Bekendtgørelse om udvidelse af pligten for tjenesteydere og hvervgivere til at sikre anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 799 af 20. juni 2013

I medfør af § 7 d, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Tjenesteyderens pligt efter lovens § 7 d, stk. 1, til at give dokumentation til hvervgiver for, at anmeldelse til RUT er foretaget, og hvervgiverens pligt efter § 7 d, stk. 2, til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet, såfremt hvervgiver ikke rettidigt har modtaget dokumentation for, at virksomheden har foretaget anmeldelse eller hvis oplysninger om tjenesteydelsen er mangelfulde eller forkerte, udvides til også at omfatte tjenesteydelser inden for rengøring1).

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013. Bekendtgørelsen omfatter tjenesteydelser, som påbegyndes efter denne dato.