Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1162 af 11. september 2023

§ 7

Statens Serum Institut udsender påmindelser efter fødslen om anbefalet vaccination mod hepatitis B vedrørende børn, der er født af mødre med kronisk hepatitis B infektion, jf. § 2, stk. 6, i bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, jf. dog § 9.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte påmindelser sendes til barnets moder og barnets alment praktiserende læge. Hvis moderen ikke har forældremyndighed over barnet, sendes påmindelserne til den eller dem, der har forældremyndighed over barnet, og til barnets alment praktiserende læge.