Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1162 af 11. september 2023

§ 2

Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, nr. 1, 2 og 5-8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn født den 1. august 2019 eller senere, jf. dog § 9.

Stk. 2 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, nr. 1, 2, 7 og 8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn, som fylder 4 år efter den 1. november 2019, jf. dog § 9.

Stk. 3 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, nr. 7 og 8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn, som fylder 12 år efter den 1. november 2019, jf. dog § 9.

Stk. 4 Påmindelser efter stk. 1-3 udsendes 14 dage før det i Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. anbefalede vaccinationstidspunkt.