Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1162 af 11. september 2023

I medfør af § 157 a, stk. 11, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Børnevaccinationer
§ 1

Adgangen for Statens Serum Institut efter sundhedslovens § 157 a, stk. 6, til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) med henblik på at udsende påmindelser om vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov, omfatter adgang til oplysninger om:

  • 1) Personnummer, navn, adresse og alment praktiserende læge for børn under 15 år.

  • 2) Navn og adresse på den eller dem, der har forældremyndighed over barnet.

  • 3) Vaccinationer, som barnet er registreret som modtager af.

§ 2

Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, nr. 1, 2 og 5-8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn født den 1. august 2019 eller senere, jf. dog § 9.

Stk. 2 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, nr. 1, 2, 7 og 8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn, som fylder 4 år efter den 1. november 2019, jf. dog § 9.

Stk. 3 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, nr. 7 og 8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn, som fylder 12 år efter den 1. november 2019, jf. dog § 9.

Stk. 4 Påmindelser efter stk. 1-3 udsendes 14 dage før det i Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. anbefalede vaccinationstidspunkt.

§ 3

Statens Serum Institut udsender en påmindelse om hver enkelt vaccination, der er udsendt en påmindelse om efter § 2, stk. 1-3, såfremt en vaccination ikke er modtaget en måned efter det vaccinationstidspunkt, som er anbefalet i Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., jf. dog § 9.

§ 4

Statens Serum Institut udsender en påmindelse, når et barn er fyldt hhv. 2 år, 6½ år og 14 år, jf. dog § 9 vedrørende børn, der

§ 5

De i § 2-4 nævnte påmindelser sendes til den eller dem, der har forældremyndighed over barnet.

Kapitel 2 Voksenvaccinationer
§ 6

Adgangen for Statens Serum Institut efter sundhedslovens § 157 a, stk. 6, til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) med henblik på at udsende påmindelser om vaccination med vacciner, der indgår i et offentligt vaccinationsprogram, eller som tilbydes ved individuelt behov, fremgår af bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

§ 7

Statens Serum Institut udsender påmindelser efter fødslen om anbefalet vaccination mod hepatitis B vedrørende børn, der er født af mødre med kronisk hepatitis B infektion, jf. § 2, stk. 6, i bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, jf. dog § 9.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte påmindelser sendes til barnets moder og barnets alment praktiserende læge. Hvis moderen ikke har forældremyndighed over barnet, sendes påmindelserne til den eller dem, der har forældremyndighed over barnet, og til barnets alment praktiserende læge.

§ 8

Statens Serum Institut udsender påmindelser om vaccination mod influenza og COVID-19 til personer, der tilbydes vaccination efter § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper, og som i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal have tilsendt invitationer og påmindelser.

Kapitel 3 Generelle bestemmelser
§ 9

Statens Serum Institut udsender ikke påmindelser om vaccination efter § 2 og § 7 til den forældremyndighedsindehaver, der har meddelt Statens Serum Institut, at vedkommende ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination.

Stk. 2 Statens Serum Institut informerer på sin hjemmeside om muligheden for at frasige sig påmindelser ved manglende vaccination.

§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1261 af 9. september 2022 om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer ophæves.