14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.  - ophæves den 15. september 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1040 af 10. oktober 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.

I medfør af § 157 a, stk. 11, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, som ændret ved lov nr. 273 af 26. marts 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Adgangen for Statens Serum Institut efter sundhedslovens § 157 a, stk. 6, til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) med henblik på at udsende påmindelser om vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov, omfatter adgang til oplysninger om:

  • 1) Personnummer, navn, adresse og alment praktiserende læge for børn under 15 år.

  • 2) Navn og adresse på den eller dem, der har forældremyndighed over barnet, eller barnets værge.

  • 3) Vaccinationer, som barnet er registreret som modtager af.

§2 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 5-8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn født den 1. august 2019 eller senere, jf. dog § 7.

Stk. 2 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn, som fylder 4 år efter den 1. november 2019, jf. dog § 7.

Stk. 3 Statens Serum Institut udsender en påmindelse før hver enkelt vaccination, der tilbydes efter § 2, stk. 1, nr. 7 og 8, i bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. for børn, som fylder 12 år efter den 1. november 2019, jf. dog § 7.

Stk. 4 Påmindelser efter stk. 1-3 udsendes 14 dage før det i Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. anbefalede vaccinationstidspunkt.

§3 Statens Serum Institut udsender en påmindelse om hver enkelt vaccination, der er udsendt en påmindelse om efter § 2, stk. 1-3, såfremt en vaccination ikke er modtaget en måned efter det vaccinationstidspunkt, som er anbefalet i Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v., jf. dog § 7.

§4 Statens Serum Institut udsender en påmindelse, når et barn er fyldt hhv. 2 år, 6½ år og 14 år, jf. dog § 7 vedrørende børn, der

§5 De i §§ 2-4 nævnte påmindelser sendes til den eller dem, der har forældremyndighed over barnet eller barnets værge.

§6 Statens Serum Institut udsender påmindelser efter fødslen om anbefalet vaccination mod hepatitis B vedrørende børn, der er født af mødre med kronisk hepatitis B infektion, jf. § 2, stk. 6, i bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, jf. dog § 7.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte påmindelser sendes til barnets mor og barnets alment praktiserende læge. Hvis moren ikke har forældremyndighed over barnet, sendes påmindelserne til den eller dem, der har forældremyndighed over barnet, eller barnets værge og til barnets alment praktiserende læge.

§7 Statens Serum Institut udsender ikke påmindelser om manglende vaccination efter §§ 2-4 og § 6 til den forældremyndighedsindehaver, der har meddelt Statens Serum Institut, at vedkommende ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination.

Stk. 2 Statens Serum Institut informerer på sin hjemmeside om muligheden for at frasige sig påmindelser ved manglende vaccination.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. oktober 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 445 af 7. maj 2014 om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. ophæves.

profile photo
Profilside