Bekendtgørelse om udsættelse og benådning af fængselsstraffe og om fuldbyrdelse af bødestraffe i militære straffesager

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 981 af 26. september 2006

I medfør af § 7, stk. 4 og 5, i militær retsplejelov, jf. lov nr. 531 af 24. juni 2005, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for udsættelse og benådning af fængselsstraffe og for fuldbyrdelse af bødestraffe i militære straffesager.

§ 2

Spørgsmål om udsættelse af fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning i militære straffesager følger reglerne i udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 I udsættelses og benådningsbekendtgørelsen træder auditøren i stedet for politiet og forsvarsministeren i stedet for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 3

Bestemmelserne i lov om fuldbyrdelse af straf, herunder de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser og forskrifter, finder anvendelse vedrørende fuldbyrdelse af bødestraffe i militære straffesager, medmindre andet følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 2 I bødebekendtgørelsen træder auditøren i stedet for politiet og forsvarsministeren i stedet for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

§ 4

Auditøren træffer afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling samt om eftergivelse af bøder i militære straffe sager.

Stk. 2 Auditørens afgørelse om henstand med eller afdragsvis betaling kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, hvis beløbet er på 15.000 kr. eller derunder.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2006.